Beijer Ventures avyttrar innehavet i Olink Proteomics

Beijer VenturesNews

Beijer Ventures har varit med på Olink Proteomics resa sedan start vid Uppsala universitet. Företaget har sedan dess växt snabbt och globalt och har nu 110 anställda. Beijer Ventures andel har nu avyttrats till Summa Equity och vi har fullt förtroende för att de kommer kunna ta Olink Proteomics till nästa nivå. 

Länk till pressrelease