Beijerstiftelsen investerar i Scaleout Systems

Beijer VenturesNews

Beijerstiftelsen har tillsammans med Uppsala universitet Invest investerat i Scaleout Systems, ett snabbväxande företag som utvecklat en plattform för federerad maskininlärning till industrin, maskininlärning där en AI tränas genom att flytta sig till datan istället för att datan flyttas till AI:n. Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt av många anledningar, bl.a. då kunderna inte behöver kompromissa med dataägande och integritet.