Beijerstiftelsen och SLU Holding i nytt samarbete för att skapa rätt förutsättningar för forskning från Sveriges lantbruksuniversitet

Beijer VenturesNews

Beijer Ventures har genom Beijerstiftelsen inlett ett samarbete med SLU Holding där de tillsammans investerar och skapar ytterligare förutsättningar att finansiera och kommersialisera forskningsresultat och idéer från SLU.