Beijer Ventures är en sektoragnostisk investerare och investerar lokalt i entreprenörsledda bolag som präglas av energi, kreativitet och entusiasm. Vi har ett brett mandat och kan investera i en mängd olika branscher och i bolag som befinner sig i olika stadier.

Vi är evergreen och kan vara med på hela bolagets resa. Några branscher som återfinns i portföljen är cleantech, greentech, fintech, medtech, proptech och fastigheter.

Våra investeringar

Tidigare investeringar