En Katalysator för entreprenörer

Om Beijer Ventures

En del av Beijer Holding

Vi är en del av familjeägda Beijer Holding, där också Beijerinvest ingår. Beijer Holding har en kontrollpost i börsnoterade Beijer Alma, som är en internationell koncern inom komponenttillverkning och industrihandel.

I sfären finns organisationer som stödjer entreprenörskap, forskning och utbildning, bland annat Anders Walls Stiftelse, Stiftelsen Anders Walls professur i entreprenörskap samt Kjell & Märta Beijers Stiftelse som äger Svenskt Tenn, ett av Sveriges ledande inredningsföretag. Här ingår också Beijerinstitutet som bedriver energi- och miljöforskning samt Beijer Labs som stödjer forskning vid Uppsala Universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Att våga någonting handlar om att ha mod, nyfikenhet och en tydlig agenda. Allt detta har vi inom Beijer Ventures. Dessutom har vi kunskap, erfarenhet och finansiella resurser, som bidrar till att vi vill och vågar göra satsningar i intressanta tillväxtföretag.

Företagen vi investerar i ska ha en stabil ägarkrets och kommit en bit på vägen i sin utveckling. Samtidigt ska de ha stor potential att växa vidare tillsammans med oss. Lika viktigt är det med en entreprenörskultur, som pulserar av kreativitet, energi och entusiasm.

Mod, nyfikenhet och tydliga mål

En katalysator

Vi är branschoberoende och investerar i såväl noterade som onoterade företag. Investeringarna gör vi tillsammans med andra professionella delägare, som delar vår syn på venture och entreprenörskap.

Vi är en katalysator i bolagens fortsatt utveckling – genom idéer och kunskap vi bidrar med, men också via det stöd vi erbjuder när utmaningar från tid till annan ska hanteras. Vi är raka, prestigelösa och har ett arbetssätt där närhet och förtroende präglar kontakterna med företag och andra delägare.

Precis som vårt systerföretag Beijerinvest ser vi oss som ett ekosystem för entreprenörer. Med det menas att vi har tillgång till ett nätverk av kompetens på en mängd olika områden. Förutom specialister från vår egen organisation erbjuder vi stöd via externa rådgivare, konsulter eller styrelseledamöter, som hjälper till att lotsa företag vidare på utvecklingsresan.

Ekosystem för entreprenörer

Medarbetare

Rådgivare