Cookie och personuppgiftspolicy

Denna cookie- och personuppgiftspolicy informerar dig om hur vi hanterar personuppgifter och den information som samlas in med hjälp av cookies.  Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Beijer Ventures AB.  Kontaktuppgifter till Beijer Ventures AB finns på vår hemsida www.beijerventures.se.

Denna webbplats använder cookies och verktyget Google Analytics för att samla in anonym statistik om våra besökare och användning av webbplatsen.
Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det:

  • Spärra möjligheten att lagra cookies i webbläsarens inställningar
  • Manuellt rensa bort cookies från hårddisken
  • Nyare webbläsare har ofta stöd för ett privat-läge (inkognito) som innebär att alla cookies rensas bort från den aktuella sessionen varje gång webbläsare stängs

GDPR är EU:s nya lagstiftning om personuppgifter och har nu tagit över efter personuppgiftslagen. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy. Den utgår från GDPR och förtydligar hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter. Syftet med policyn är att stärka din integritet och informera dig om dina rättigheter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk, levande person. De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, epostadress, telefonnummer och foton i den mån vi har dessa uppgifter. Vi hanterar också uppgifter om ålder men inte personnummer om vi inte enligt lag är skyldiga att göra det. Vi behandlar inga s.k. känsliga uppgifter såsom uppgifter om ras, politiska åsikter, etnicitet, religion eller hälsa.

Ändamålet med behandlingen

Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna hantera företagets verksamhet, att bedöma investeringsmöjligheter och att stötta innehavsbolagen. Vi behandlar också personuppgifter i samband med korrespondens med myndigheter, organisationer och enskilda samt för statistik och analys.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi menar att det är ett gemensamt och berättigat intresse och även till fördel för dig att behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. I åtskilliga fall baserar vi även vår behandling av personuppgifter på uttryckligt samtycke att göra det samt på skyldighet enligt lag.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter beträffande dina personuppgifter. Du kan få tillgång till dem enligt särskilda regler. Du kan begära att få dem rättade eller kompletterade. Om du vill kan du få dem raderade när ändamålet med behandlingen är genomfört eller vi inte längre har rättslig skyldighet att behandla dem men då kan vi inte längre hålla kontakt med dig. Du kan få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att avse endast vissa ändamål eller invända mot viss behandling av dem. I vissa fall har du rätt till information om eventuell personuppgiftsincident och du kan också, om det är tekniskt möjligt, få ut uppgifterna för användning på annat håll (dataportabilitet). Du kan även framföra klagomål hos Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträden

Ibland får vi hjälp av företag eller institutioner, s.k. personuppgiftsbiträden, att behandla våra personuppgifter. För att säkra att uppgifterna behandlas korrekt har vi träffat särskilda avtal med dessa företag och institutioner. Avtalen innehåller klara instruktioner hur personuppgifterna ska behandlas för att inga utomstående ska kunna få del av dina personuppgifter.

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via www.beijerventures.se.